Kort om lagen om försäkringsdistribution_sept 2018