En utvidgad flytträtt - Svenska försäkringsförmedlares förening