Med anledning av ett informationsutbyte med SFM:s europeiska partnerorganisation, BIPAR, vill vi uppmärksamma medlemmar på att SFM:s kommentar Regelverket om hållbarhetsrelaterade upplysningar för försäkringsförmedlare, har uppdaterats samt lagts upp i medlemsportalen under avsnitt 22, läs mer här >>> LÄNK

Kansliet skulle samtidigt vilja passa på att tacka alla ni som deltog vid webinariet den 10 mars. Det visar på att försäkringsförmedlare står redo för att kunna utgöra en central del för kundernas framtida förståelse för hållbarhet och hållbara investeringar.

Avsikten är att arrangera ett nytt tillfälle under april, information om det skickas ut separat.

 

Vid frågor, kontakta Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se