SFM har nu färdigförhandlat gruppansvarsförsäkringen för 2021 genom en upphandling där samtliga relevanta svenska försäkringsgivare fått tillfälle att delta. SFM har kunnat välja en leverantör som står sig bäst i priskonkurrensen och SFM är glada att kunna erbjuda medlemmar en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring för 2021.

SFM har även i upphandlingen inkluderat efterfrågan på offert för att täcka övriga försäkringsbehov som medlemmarna kan ha behov av, vilket kommer att informeras om i närtid.

Läs mer om premievillkoren på SFM:s inloggade sidor eller hör av dig till SFM:s kansli för mer information. info@sfm.se eller 08-545 215 40

Länk till mer information om Gruppansvarsförsäkring här.