Pressmeddelande: Glädjande att kundnöjdheten ökar inom försäkringsförmedlarbranschen

Försäkringsförmedlarbranschen fortsätter ha ett högt förtroende bland sina kunder. I svenskt kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning som presenterades i dag är det tydligt att försäkringsförmedlarbranschen ökar i kundnöjdhet i år igen. Rapporten lyfter relationen mellan kundnöjdhet och hållbarhet liksom information och tillgänglighet som viktiga faktorer för kundupplevelsen. Årets rapport visar även att företag som är kunder via förmedlare generellt är mer nöjda än de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag.

  • Det är glädjande att försäkringsförmedlarbranschen fortsätter att öka i förtroende mot kund. Försäkringsförmedlare spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar och varje förmedlare spelar en betydande roll i kundens val av försäkringslösning. SFM sätter ett stort värde i ett starkt konsumentskydd som bygger på transparens och valfrihet. Genom att ta fram vägledningar till branschens aktörer och självreglering vill SFM fortsätta att bidra till ett starkt konsumentskydd, god konkurrens och hög kvalité, säger Karin Lindblad, vd Svenska försäkringsförmedlares förening.

 

Om SFM: Svenska försäkringsförmedlares förening

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM har ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag som medlemmar och föreningen har funnits sedan 1976. SFM verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden. Att vara medlem hos SFM ska innebära en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med medlemmen.

 

Presskontakt:

Emilie Wiklund

emilie.wiklund@sfm.se

073-0633775