EIOPA publicerar löpande frågor och svar (Q&As) som är ett praktiskt tillsynsverktyg för att stödja ”en gemensam tillsyn och tillsynsmetoder”. EIOPA:s frågor och svar är icke-bindande och de omfattas inte av ”följ eller förklara”-förfarandet. Dessa frågor och svar ger praktisk vägledning om tillämpningen av IDD och de delegerade förordningarna om i huvudsak POG och om investeringsbaserade försäkringsprodukter (IBIPs) men även vissa delar av direktivets artiklar. Du som medlem kan ta del av en filtrerad version av relevanta frågor och svar i excel och pdf här>>>