Idag publicerade EIOPA en rapport som beskriver deras syn på regelverket vad gäller produkttillsyn (POG, Product governance oversight).

EIOPA menar att huvudsyftet med tillsynen av POG är att säkerställa en konsumentcentrerade ansats i praktiken. Detta omfattar produktgodkännande, distribution samt övervaknings- och granskningsprocesser.

EIOPA lyfter fram att produktbolag och distributörer bör ta hänsyn till deras affärsmodell, produktkomplexitet och egenskaper hos målmarknaden i deras styrdokument och processer. Fokus i tillsynen kommer att ligga på hur försäkringsgivare och distributörer säkerställer en kundorienterad produktdesign, godkännande och distributionsprocess med lämpliga system och kontroller på plats genom att:

  • Fastställa om målmarknaderna för varje produkt är tillräckligt definierade.
  • Bedöma om produkttesterna i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till om varje individuell produkt är rättvis och att har ett värde;
  • Avgöra om distributionsstrategier är adekvata.

 

Rapporten finns nedan och på länken.

https://www.eiopa.europa.eu/content/effective-supervision-product-oversight-and-governance-crucial-driving-good-outcomes_en

EIOPA’s approach to the supervisions of product overshight and governance.pdf – EN

 

Kontakta SFM:s jurist om du har några synpunkter att bidra med, perjohan.gidlund@sfm.se