EIOPA har just nu en konsultation ute vad gäller Riktlinjer för användning av identifieringskoden för juridiska personer (Legal Entity Identifier, LEI). Dessa riktlinjer omfattar redan försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag med flera, men inte försäkringsförmedlare. I EIOPA:s konsultation framgår att myndigheten nu överväger att införa krav på LEI-kod för försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet bland annat mot bakgrund av att EIOPA har ansvar att upprätthålla ett register över alla försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

SFM kommer att besvara remissen genom vår europeiska partnerorganisation, BIPAR, och har du som medlem synpunkter eller medskick är du välkommen att kontakta SFM:s jurist, på perjohan.gidlund@sfm.se

Kort om LEI-kod

Legal Entity Identifier, LEI, är mycket enkelt uttryckt som ett organisationsnummer. Det är en identifieringskod för juridiska personer som utgörs av en alfanumerisk kod med 20 tecken som därför innehåller referensuppgifter som gör det möjligt att tydligt och entydigt identifiera företag som är verksamma på de globala finansmarknaderna. Syftet med användningen av LEI är att möjliggöra bättre automatisering av databehandlingen, vilket ska göra att rapporteringsbördan minskar, kvaliteten förbättras och kostnaderna för alla inblandade parter hålls nere.