Financial Conduct Authority (FCA), brittiska motsvarigheten till Finansinspektionens avdelning för uppförandetillsyn, har drivit ett så kallat test-case i högsta domstolen för att pröva ett 21 individuella försäkringsvillkor från ett antal försäkringsbolag verksamma på den brittiska marknaden. Domen meddelades den 15 september och spänner över 150 sidor. Domen innebär inte ett beslut i enskilda fall av skador men domstolen gör en genomgång av ett antal individuella villkorsbestämmelser och ger sin syn som ska gälla för tillämpning av de berörda villkoren. Domen kan nu vara föremål för överklagande och berörda försäkringsbolag uppmanas nu av domstolen att analysera de egna villkoren mot domen.

 

Information från FCA kan läsas här >>>https://www.fca.org.uk/news/press-releases/result-fca-business-interruption-test-case

En summering av en brittiska advokatfirma kan läsas här >>> https://hsfnotes.com/insurance/2020/09/15/judgment-handed-down-in-fcas-covid-19-business-interruption-insurance-test-case/