Standardisering och digitalisering är två sidor av samma mynt. SFM har lämnat synpunkter på Eiopa:s konsultation om ’Open Insurance’. Myndigheten ställde frågor om och hur långt värdekedjan inom försäkring ska öppnas genom att dela försäkringsrelaterade och specifika försäkringstagardata mellan försäkrings- och icke-försäkringsföretag, för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och för att möjliggöra innovation i produkter och tjänster. SFM besvarar konsultationen tillsammans med vår europeiska partnerorganisation, Bipar.

 

Eiopa:s konsultation andas i alltför stor utsträckning ett behov av att på EU-nivå skapa förutsättningar för individen att i större utsträckning kunna jämföra försäkringar digitalt, när det exempelvis finns nationell försäkringsavtalsrätt i 27 medlemsstater. Istället ligger kanske de största vinningarna för kunder, bransch och myndigheter inom tillgången till stora mängder aggregerad data som proaktivt kan minska risken för skador och ge bättre premier. På avtalsnivå och individnivå i detta sammanhang, ser vi svårhanterade risker kopplad till konsumentskyddet och risk för att vi får ett ramverk som tar för lång tid att anpassa till framtida teknikutveckling. SFM har därför tryckt på vikten av att arbetet inom Open Insurance i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till dessa skillnader som faktiskt uppstår i relation till Open Banking. Försäkring bygger på avancerade riskmodeller med antaganden om allt från långlevnad till annullation och distribution sker under det teknikneutrala IDD-ramverket för alla aktörer i värdekedjan som utför försäkringsdistribution, kommenterar SFM:s jurist, Per Johan Gidlund

 

Från SFM:s perspektiv är vi såklart positiva till standardisering och digitalisering som kommer marknadens kunder till del genom bättre riskdata, lägre kostnader och mer tillgängliga tjänster. SFM ser att denna form av standardisering är en naturlig del av vad branschorganisationerna uppnår genom utveckling och förvaltning av branschgemensamma informationsstandarder och samverkar med statliga aktörer där dessa är en del av ekosystemet. Den form av standardisering vi uppnår genom S4I Standard for Insurance AB, tillsammans med Svensk Försäkring, är ett gott exempel på hur vi kunnat utveckla standarder som samtidigt inte är föremål för oskäligt byråkratiska förändringsprocesser utan kan anpassas efter kundernas och aktörernas behov, kommenterar SFM:s vd Karin Lindblad.

 

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se