Det första avgörandet har nu kommit och av det framgår att en förmedlare inte kan friskriva sig från rådgivningsansvaret. Läs hela beslutet här: http://www.insuresec.se/namnd

Vänliga hälsningar
Charlotta