Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


3 oktober, 2016

KKV: Mifid 2 och starkare tillsyn räcker

Konkurrensverket, KKV, tillstyrker förslagen om minimireglering av provisioner vid finansiell rådgivning och informationskravet vid korsförsäljning. Det framgår av KKVs yttrande över promemorian Några finansmarknadsfrågor, som delgivits finansdepartementet. KKV tillstyrker förslagen och beskrivning av regleringen som framgår av promemorian Några finansmarknadsfrågor. KKV anser att denna minimireglering på rådgivningsområdet i enlighet med MiFID 2-direktivet, tillsammans med en förstärkt… läs mer

15 september, 2016

EU-parlamentet fällde PRIIP:s regleringen

EU-parlamentet röstade ned kommissionens förslag till nya tekniska standarder i direktivet om PRIIP:s. Förkortningen utläses Packaged Retail Insurance Investment Products och kan för svenska förhållanden enkelt översättas med traditionella försäkringar. Beslut betyder att EU-kommissionen endera måste komma med ett ändrat förslag som faller parlamentet på läppen eller nöja sig med den reglering som ligger i… läs mer

2 september, 2016

Econ röstade nej till förslag om regler för PRIIPs

Ekonomiutskottet, Econ röstade i går tydligt nej till EU-kommissionens förslag om regler för PRIIPs förordningen. 58 röstade nej, 3 avstod och 0 röstade ja). Det innebär att förordningen alltså kommer att arbetas om. Förslaget är en del i det som kallas PRIIPs-förordningen. Den innebär att tillverkare av finansiella produkter måste tillhandahålla faktablad, Key Information Document, KID,till kunden… läs mer