Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


13 maj, 2016

Stärkt samarbete för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering

För att stärka och underlätta de finansiella företagens arbete med att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering har sju branschorganisationer inlett ett samarbete under namnet Svenska Institutet mot Penningtvätt, SIMPT. Samarbetet består i att ta fram en vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.   Läs pressmeddelandet här… läs mer

8 mars, 2016

Talare och deltagare i debattpanelen på vår årsstämma den 2:a juni

Sfm:s årsstämma på Kungliga Myntkabinettet Mer information kommer att skickas ut men vi kan redan nu informera om att Tord Gransbo från Regeringskansliet, departementsråd och enhetschef Försäkring, pension och myndighetsstyrning, kommer att tala om aktuella regleringsfrågor. Deltagare i efterföljande paneldebatt är: Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef, If Frans Lindelöw, VD och koncernchef, Skandia Peter Säll,  VD,… läs mer

3 mars, 2016

SOU 2016:8 – Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Statens offentliga utredningar  Penningtvättsutredningen överlämnade den 1 februari 2016 sitt slutbetänkande ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m.” SOU 2016:8, till regeringen. Sfm är remissinstans nr 63 och remissyttrande kommer att publiceras på hemsidan när det är färdigställt. Klicka nedan för att läsa mer: Del 1 av… läs mer

26 februari, 2016

Hur mycket förmedlarna betyder för er? Bo Ågren på Skandia svarar

Skandia var ett av de första försäkringsbolagen som inledde samarbete med externa förmedlare och ser stora fördelar med den relationen för framför allt kunderna. Kunderna vill själv välja var de har sin rådgivning och ska självklart fortsätta få göra det, tycker vi. Förmedlarna har bidragit till försäkringsbranschens utveckling när det gäller service – och produkterbjudanden… läs mer

11 december, 2015

Fem snabba svar från Glenn Nilsson, Ordförande i Livgruppen

Finns det skadliga provisioner och i så fall vilka? Provisioner i sig är inte skadliga. Rådgivning som ersätts genom provisioner kan ge upphov till intressekonflikter. Intressekonflikter som hanteras på ett adekvat sätt skadar inte kundens intressen. En klassisk intressekonflikt i förhållande till provisioner är när rådgivningsbolaget tjänar olika mycket på att rekommendera olika produkter. Hur… läs mer

1 december, 2015

Ny tidsplan för Finansdepartementet

Denna information har delats av Finansdepartementet: Till berörda Finansdepartementet vill med detta meddelande informera berörda företag och organisationer om tidsplanen för arbetet med: lagstiftning till följd av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR), Till följd av hög arbetsbelastning på Finansdepartmentet samt att nämnda lagstiftningsärenden omfattar en mängd svåra frågor,… läs mer