IDD OCH DEN KOMMANDE SVENSKA LAGEN OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION