SFM är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares erfarenheter och kunskap.

För att säkerställa en förmedlares bakgrund skickar SFM ut nya medlemsansökningar på remiss till befintliga medlemmar för att inhämta synpunkter på den som ansöker om att bli medlem. Därefter är det SFM:s styrelse som beslutar om ett företag eller en individ kan bli medlem. Hos SFM kan du inte bli medlem om du är anknutet ombud till ett försäkringsbolag och därmed inte kan förmedla fler olika bolags produkter. I Sverige finns idag cirka 2 500 försäkringsförmedlare som uppfyller kraven för att vara medlem hos SFM och av dessa är 1 900 medlemmar. Cirka 75 % av de fristående försäkringsförmedlarna är således SFM-medlemmar.

En försäkringsförmedlare agerar på kundens uppdrag och ska ge kunden lämpliga och väldokumenterade råd. Det innebär att förmedlaren ska gå igenom kundens specifika förutsättningar och behov, dokumentera dessa och därefter ge råd utifrån kundens situation. Skälen för rådet ska alltid dokumenteras. En förmedlare kan arbeta på olika sätt, där det vanligaste är att förmedlaren analyserar flera olika försäkringsbolags produkter.

Här kan du söka bland förmedlarbolagen som våra medlemmar är anställda i för att finna en sak- eller livförmedlare nära dig. 

 

Hitta ett förmedlarbolag

Wictor Partners AB

Org. nr559193-7445
OrtSTOCKHOLM
InriktningLiv

Postadress

Helgagatan 30
118 58 STOCKHOLM

WL Care AB

Org. nr556751-0424
OrtStockholm
InriktningSak

Postadress

Fredsgatan 12
111 52 Stockholm