Förmedlare eller anknutet ombud

Ibland får vi frågor om försäkringsmäklare. Begreppet finns sedan 2005 inte längre i lagen som reglerar verksamheten för personer som arbetar med försäkring.

En försäkringsförmedlare kan arbeta som sak- och/eller livförsäkringsförmedlare och förmedlar försäkringar för flera försäkringsbolag.

En förmedlare som är anknutet ombud, förmedlar bara försäkringar för ett försäkringsbolags räkning.

Sakförmedlare

Ungefär 1/3-del av SFM:s medlemmar är sakförmedlare. Sakförmedlare har uppdrag från sina kunder att hitta försäkringslösningar och försäkringsskydd som är anpassade till kundens behov. Det handlar då om försäkringar för egendom; det kan vara helikoptrar, shoppingcentrum, industriföretag, ansvarsförsäkringar och egendomsförsäkringar. Variationen för vad en sakförmedlare arbetar med är mycket stor och spänner över hela spektrat av företagande. Nästan alla företag har försäkringslösningar för vd, styrelse och sin verksamhet. Det som förmedlas är ofta kombinerade företagsförsäkringar där flera olika delar ingår.

Livförmedlare

Merparten av SFM:s medlemmar, cirka 2/3-delar, består av livförsäkringsförmedlare. En livförmedlare bistår kunder med rådgivning och hantering av sparande i försäkringar. Det handlar om rådgivning kring kollektivavtalsförsäkringar, tjänstepensionslösningar och privat försäkringssparande. Den som via sin arbetsgivare har möjlighet att träffa en försäkringsförmedlare för rådgivning i syfte att få en överblick om hur den  framtida ekonomin och pensionen ska planeras. Både som privatperson och som företagare går det utmärkt att kontakta en försäkringsförmedlare för att få hjälp att hitta lämpliga försäkringslösningar.