En försäkringsförmedlare kan arbeta som sak- och/eller livförsäkringsförmedlare. Före 2005 användes ordet mäklare, eller försäkringsmäklare, istället. Alla förmedlare måste följa reglerna om försäkringsförmedlare.

Mäklare, förmedlare eller anknutet ombud

Ibland får vi frågor om försäkringsmäklare. Begreppet finns sedan 2005 inte längre i lagen som reglerar verksamheten för personer som arbetar med försäkring. En förmedlare som är anknutet ombud förmedlar bara försäkringar för ett försäkringsbolags räkning.

Sakförmedlare

Ungefär 1/3-del av SFM:s medlemmar är sakförmedlare. Sakförmedlare har uppdrag från sina kunder att hitta försäkringslösningar och försäkringsskydd som är anpassade till kundens behov. Det handlar då om försäkringar för egendom; det kan vara helikoptrar, shoppingcentrum, industriföretag, ansvarsförsäkringar och egendomsförsäkringar. Variationen för vad en sakförmedlare arbetar med är mycket stor och spänner över hela spektrat av företagande. Nästan alla företag har försäkringslösningar för vd, styrelse och sin verksamhet. Det som förmedlas är ofta kombinerade företagsförsäkringar där flera olika delar ingår.

Livförmedlare

Merparten av SFM:s medlemmar, cirka 2/3-delar, består av livförsäkringsförmedlare. En livförmedlare bistår kunder med rådgivning och hantering av sparande i försäkringar. Det handlar om rådgivning kring kollektivavtalsförsäkringar, tjänstepensionslösningar och privat försäkringssparande. Vi är många i Sverige som inte alltid orkar ta itu med det egna försäkringssparandet, även om informationen finns att tillgå så blir det ändå inte gjort. Den som via sin arbetsgivare har möjlighet att träffa en försäkringsförmedlare och få rådgivning får den knuff som kanske behövs för att skaffa sig en överblick och fatta beslut om hur den egna ekonomin ska planeras. Både som privatperson och som företagare går det utmärkt att kontakta en försäkringsförmedlare för att få hjälp att hitta lämpliga försäkringslösningar.