PRM: Kvaliteten i branschen har upprätthållits trots pandemin 

 

  • För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar och det är därför mycket glädjande att vi i årets undersökning ser att branschen fortsätter utvecklas, förbättras och engagemanget ökat trots att t.ex. mångas arbetssituation och livssituation påverkats av Corona, säger Karin Lindblad, vd för SFM.

Sedan tre år tillbaka har SFM tagit initiativ till att genomföra en ingående undersökning till försäkringsförmedlare och administratörer över hela landet för att utse årets bästa förmedlardisk och försäkringsbolag (förmedlarpris respektive administratörspris), samt ett produktpris för 2020 för bästa sjukvårdsförsäkring. Försäkringsbolagen har uppskattat att ta del av svaren för att omsätta dessa i sin verksamhetsutveckling.  I år har över 5 400 st helhetsbetyg samlats in för olika förmedlingsdiskar och datan visar tydligt hur faktor ”enkla att arbeta med” är den faktor som påverkar helhetsbetyget allra starkast.

  • Årets undersökning är omfattande med svar från hela landet. Trenden hittills är tydlig från år till år, resultaten över lag blir bättre. Det som också är viktigt att belysa från undersökningen är att det många gånger är väldigt tätt uppe i toppen för att knipa första platsen där ett högt resultat också måste backas upp av en hög lägsta nivå, säger, Stefan Cederbrandt Brilliant.

Vid SFM:s digitala event delades idag ut pokaler i samtliga kategorier och årets vinnare är;

 

Försäkringsförmedlare Liv: Euro Accident; Sak: If

 

Administratörer Liv: Euro Accident; Sak: Moderna

 

Bästa sjukvårdsförsäkring; Euro Accident

 

  • Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för många företag och därmed för våra medlemmar. På en växande marknad av sjukvårdsförsäkringar möter SFM:s medlemmar kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning, av den anledningen valde vi att dela ut pris för bästa sjukvårdsförsäkring, säger Karin Lindblad och gratulerar samtliga vinnare i årets undersökning.

SFM frågade representant av priset för bästa sjukvårdsförsäkring om varför han tror Euro Accident tog hem priset med god marginal jämfört med sina konkurrenter;

–      Vi är jätteglada för detta hedrande pris och jag tror att för kund är det viktigt att få tillgång till rätt vård hos de bästa specialisterna och att verkligen känna att de får ett bra omhändertagande hela vägen hos oss på Euro Accident. Det kan vi säkerställa genom egen medicinsk personal i ett nära samarbete med vårt utvalda vårdgivarnätverk. Jag tror också att den satsning som vi har gjort på bokningsfunktionalitet i vår app och många nya digitala vårdtjänster gör att vi levererar en sjukvårdsförsäkring i framkant, säger Leif Johansson, Euro Accident.

På Svensk Försäkring ser man att sjukvårdsförsäkringen kan bidra till ökad trygghet för kunderna:

  • Det är tydligt att intresset för sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort. En förklaring kan vara att sjukvårdsförsäkringen bidrar till en ökad trygghet för den enskilde genom att man snabbt får vård och kan återgå i arbete efter sjukdom. På så sätt tryggas ens inkomst och försörjning, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Presskontakt: Emilie Wiklund SFM, emilie.wiklund@sfm.se

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM