Hållbarhetsarbetet inom finansmarknadsområdet är brett, många åtgärder har genomförts och fler planeras och kommer att genomföras för EU:s alla medlemsstater. De nu aktuella kraven är bara en liten del av det omfattande regelverk som kommer att implementeras över tid för att stödja EU:s övergripande mål om att minska utsläppen av koldioxid till med 80 % till 2050.

Redan idag finns ett gällande EU-direktiv som innehåller krav på att vissa företag att ta fram en hållbarhetsrapport. Detta direktiv har under senare tid kompletterats med nya regler om hållbarhetsrapportering och idag den 10 mars ska den så kallade Disclosure-förordningen (SFDR) börja tillämpas av den finansiella sektorn.

  • Genom rådgivning och förmedling av försäkring skapar SFM:s medlemmar värde för kunder utifrån ett individuellt behov som bidrar till både kund- och samhällsnyttan. Hållbarhet är ett växande område inom den finansiella sektorn och intresset bland våra medlemmar är stort för frågorna inom detta område, säger Karin Lindblad vd för SFM, som idag bjuder in sina medlemmar för ett digitalt möte om de nya regleringarna inom hållbarhetsområdet.

Karin Lindblad, vd SFM

För mer info kontakta gärna SFM:s presskontakt Emilie Wiklund; emilie.wiklund@sfm.se