Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat utkast till uppdaterade och ny branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter. Bakom Simpt står SFM och sex andra branschorganisationer. Nytt för årets vägledningar är att SFM, med hjälp av medlemmar, utvecklat en praktisk vägledning för försäkringsförmedlare om kundkännedom.

Den öppna konsultation som påbörjats idag omfattar bl.a. frågor om allmän riskbedömning, att avsluta affärsförbindelse, person i politiskt utsatt ställning samt övervakning och intern kontroll.

Aktuella utkast till vägledning har lagts ut på Simpts webbplats för öppen konsultation innan de slutligen kan antas. Öppen konsultation innebär alltså att alla som har synpunkter på utkastet uppmanas att kontakta Simpt, senast den 11 september i år. Här finns dokumenten: http://www.simpt.se/oppenkonsultation.html

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsförmedlare och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.

Arbetet inom Simpt är ett bra exempel på hur våra medlemmars engagemang tillsammans med SFM och övriga finansiella sektorn, leder till bättre stöd för branschen och lättare att följa regelverken, kommenterar Per Johan Gidlund, SFM:s jurist. SFM har för avsikt att fortsätta arbeta för att utveckla vägledning specifikt för försäkringsförmedlare där det behövs.

Kontakta Per Johan för mer information eller om du har frågor.