Från och med den 1 juli 2014 krävs ett skriftligt godkännande från konsumenten när det gäller telefonförsäljning av rådgivnings- eller förvaltningstjänster inom premiepensionen. Om företag utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten. Regeringen vill som bekant arbeta för att stärka konsumentskyddet inom det finansiella området. Telefonförsäljning av tjänster inom premiepensionsområdet har ansetts vara särskilt problematisk, varför krav på skriftligt godkännande införs där först.

Här >> går det att läsa mer om Riksdagens beslut som togs igår.