I en artikel i DI från den 22 april kan man läsa om Swedsec och licenser. Det framgår av artikeln att man gärna ser fler försäkringsförmedlare och fondbolag som anslutna och att en kund bör kolla upp om företag är anslutna eller inte. Som exempel nämns Acta:s kapitalförvaltningsbolag. Sfm är positiva till självreglering och uppstramning av rådgivning, det är en trygghet för kunden och stärker trovärdigheten.

Försäkringsförmedling är en reglerad form av rådgivning som kräver särskild kunskap. Därför startade Sfm dotterbolaget InsureSec, med en skräddarsydd lösning för förmedlare. InsureSec kom igång med verksamheten under 2012 och förmedlarna är därmed nu aktivt med och bidrar till en tryggare marknad för kunderna. Under det dryga år som har gått har InsureSec gentemot förmedlarkollektivet varit framgångsrika och vi har nått kring 80% av målgruppen. Det innebär ett lyft för hela marknaden. I en tid då många känner osäkerhet inför hur man ska spara, placera och försäkra sig är det viktigt att det finns kvalificerade förmedlare kunden kan vända sig till.