EIOPA publicerar årligen en trendrapport med fokus på konsumentmarknaden som i vanliga fall är återblickande på föregående år och baserar sin rapport på input från flera olika intressenter (försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, konsumenter) och nationella tillsynsmyndigheter.

Rapporten syftar till att ge en preliminär översikt över effekterna på de olika delarna av försäkringssektorn, åtgärder som vidtagits och de utmaningar som uppstått. Rapporten inkluderar även en översikt över EIOPA:s åtgärder och deras inverkan. Rapporten fokuserar endast på observationer från Q1 och Q2 2020 och SFM har, tillsammans med BIPAR, varit inbjuden att bidra med erfarenheter om hur marknaden påverkats under krisen. Rapporten innehåller även intervjuer med olika intressenter, där BIPAR:s ordförande Juan Ramón Plá intervjuades i detta avseende och du hittar hans intervju på s 56-57.

EIOPA konstaterar att trots initiala bekymmer har försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och pensionsfonder upprätthållit en kontinuitet i verksamheten, och skriver vidare (fetmarkering av SFM):

“When operational disruptions emerged, they have been isolated and not material. Evidence from consumer interviews also confirms that business continuity has been ensured rendering the process of buying products, submitting claims and complaints or asking information as ‘normal’ as possible.

The sudden shift towards digital channels has crystallized some benefits of financial innovation / digitalisation both for insurers and intermediaries as well as for consumers.

However, in particular for more vulnerable and less digitally savvy consumers, intermediaries have also played a key role, being a first point of contact for consumers to seek guidance on their insurance coverage.

 When consumers may have found themselves in breach of contractual obligations because of the forced changes in habits and behaviours, insurers have shown forbearance.”

EIOPA:s kommentar speglar den bild SFM har om hur föreningens medlemmar har stöttat kunder under krisen med närvaro och rådgivning i en situation som för alla varit helt ny. SFM: medlemmar spelar viktigt kunskapsgivande roll, både inom sakförsäkringsområdet och livförsäkringsområdet, för konsumenter, småföretagare och andra kunder, vilket varit särskilt påtagligt under det senaste året, kommenterar SFM:s vd Karin Lindblad.

Rapporten i sin helhet i länk; Consumer trends report 2020.pdf – EN

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt SFM, Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se