Pressmeddelande:

InsureEd har bedrivit utbildningsverksamhet inom försäkringsbranschen sedan 2017 och med en stor efterfrågan på företagets produkter väljer nu InsureEd att ta in nytt kapital och bredda ägandet för att möta den stora efterfrågan som finns på utbildningar inom försäkringsbranschen -men även utanför.

  • Vi har sett en stor och växande efterfrågan på InsureEd:s många olika utbildningar och är nu glada över att vi nu kan ta fortsatta steg för att med en effektiv utbildningsverksamhet stärka kompetens och kvalitet inom försäkringsbranschen, säger Gunnar Hökmark, styrelseordförande InsureEd och SFM.

InsureEd menar att allt fler inom branschen värdesätter att investera i sina medarbetare för en mer långsiktig och hållbar verksamhet.

  • Vår ambition är att skapa hållbarhet och kvalitet bland medarbetare och företag. Försäkringsbolag och förmedlare har en avgörande samhällsekonomisk funktion och genom utbildning kan både kund- och samhällsnyttan stärkas. Detta är något som vi ser blir allt viktigare i takt med de krav som ställs på branschens aktörer, säger Hedda Hök, vd InsureEd.

 

Om InsureEd:

InsureEd SFM AB etablerades som eget bolag under SFM 2019 efter att verksamheten grundats inom SFM sedan 2017.InsureEd tillgodoser branschgemensamma fortbildningsbehov. Inom hela det område där lagen kräver kunskaper likväl i takt med branschens utveckling är syftet att se till att det finns lätt tillgängliga och kvalitativa utbildningar som lever upp till dessa krav och hjälper individen att utvecklas. Redan 2018 köptes över 2 000 utbildningar från SFM i utbildningsportalen InsureEd av både förmedlar- och försäkringsbolag.

 

Presskontakt:
Emilie Wiklund
emilie.wiklund@sfm.se
073-063 3775

 

   

Gunnar Hökmark                                             Hedda Hök
Ordförande, SFM                                             VD, InsureEd