Europeiska kommissionen har idag antagit ett omfattande åtgärdspaket i syfte att förbättra penningflödet mot hållbara aktiviteter inom EU. Detta är i linje med att göra Europa klimatneutralt till 2050. Paketet innehåller en första delegerad akt om EU-taxonomi- gemensam klassificering.

 

I länken nedan kan du läsa mer om hela åtgärdspaketet samt mer specifikt om:

 

  • EU Taxonomy Climate Delegated Act
  • A new Corporate Sustainability Reporting Directive
  • Amendments to Delegated Acts on investment and insurance advice, fiduciary duties, and product oversight and governance

 

Läs mer här >>>

För frågor gällande reglering inom hållbarhetsområdet kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund.