Sfm medverkade i förra veckan i ett frukostseminarium som var anordnat av Datainspektionen. Där informerades om det förslag på ny dataskyddsförordning som finns inom EU. Här följer lite information kring det och även en checklista över det som du behöver ha koll på när det gäller nuvarande reglering i personuppgiftslagen (PuL).