Från med 1 april träder de senaste i raden av regler i kraft för flytt av sparande i försäkring, mer specifikt regler om flyttavgifter för depå- och fondförsäkringar. SFM är och har varit positiva till att reglerna ses över för att flytträtten ska bli mer effektiv, så länge konsumentskyddet står i fokus.

Mot bakgrund av att det nu är lättare för konsumenter att flytta försäkringskapital vill SFM lyfta några viktiga delar utifrån den erfarenhet och kompetens som försäkringsförmedlare besitter och möter i sin dagliga kontakt med kund. Pensionsåtaganden i traditionellt förvaltad försäkring bygger på långa och komplexa åtaganden, samtidigt som en fondförsäkring kan vara förknippad med för konsumenten bra riskskydd för familj vid sjukdom eller dödsfall.

  • Det absolut viktigaste för en konsument som funderar på att flytta sin pensionsförsäkring eller blir erbjuden en ny lösning för sitt sparande är att först ställa sig frågan om motivet till flytten, en flytt måste i första hand vara drivet av att flytten leder till ett bättre långsiktigt sparande och i andra hand av fördelar i privatekonomin i övrigt, säger Karin Lindblad, vd SFM.

Konsumenternas Försäkringsbyrå vill i sammanhanget lyfta fram att det fortsatt är arbetsgivaren som avgör flytten för individuell tjänstepension och att det är viktigt att jämföra nuvarande och föreslagen lösning.

  • Det är bra att avgifterna för att flytta individuellt försäkringssparande sänks. Eller till och med blir kostnadsfritt i något fall.  Men man ska komma ihåg att det fortfarande är arbetsgivaren som avgör själva flytträtten, om det gäller en individuell tjänstepension. Vi har bra checklistor och jämförelseverktyg på konsumenternas.se till konsumenter som är användbara inför beslutet att flytta sitt pensionssparande, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Helheten kring sin pensions- och försäkringslösning är bra för alla konsumenter att se över regelbundet, oavsett tankar på flytt eller inte. Lösningarna för olika individer ser ofta väldigt olika ut och därmed är det bra att det finns en valfrihet och möjlighet att påverka sitt val av försäkringslösning.

  • Oavsett om rådgivning sker eller ej, ska en aktör som deltar i en flyttransaktion säkerställa att kundens krav och behov tillgodoses i flytten enligt lag om försäkringsdistribution. En betydelsefull fråga är exempelvis familjeskyddet. Hur ser det ut idag och hur påverkas det vid en flytt? Har jag fortsatt behov av det? Skulle jag behöva lämna en hälsodeklaration till det nya bolaget för att få motsvarande skydd? säger Per Johan Gidlund, jurist SFM.

Familjeskyddet är endast en del av ett gott skydd och en försäkringslösning. I samband med att de nya reglerna införs har SFM tagit fram en övergripande informationsguide för konsument att tänka på och frågor att ställa sig, vid en eventuell flytt av sin pensionsförsäkring.

Lär mer här;

SFM – Informationsguide flytt av försäkringssparande

Presskontakt:

Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se