Finansinspektionen har presenterat de områden som är prioriterade i tillsynen under 2021. Fokus är konsumentskydd, penningtvätt och framtida risker till följd av coronapandemin. Läs hela FI:s promemoria här.

 

Utöver att fortsätta utöva aktiv tillsyn över värdepappersbolagens tillämpning av omsorgsplikten kommer myndigheten fortsätta granska hur försäkringsföretagen lever upp till reglerna om försäkringsdistribution med ett fokus på kraven på godkännande och styrning av produkter. Finansinspektionen kommer också att granska hur försäkringsföretagen övervakar och kontrollerar försäkringsdistributörerna som de anlitar samt hur de har utformat sina ersättningssystem.

 

  • På den svenska försäkringsmarknaden finns för närvarande en etablerad struktur för målmarknad och uppföljning av densamma, vilket är en av hörnstenarna för samspelet mellan försäkringsbolag och de försäkringsförmedlare som konkurrensutsätter marknaden. SFM får även frågor från medlemmar om enskilda produkter i marknaden, vars villkor på ett eller annat sätt upplevs som utmanade för slutkund. Även om SFM inte diskuterar enskilda produkter ger det värdefull input till en bredare diskussion om generella utmaningar, vilket är ett kvitto på att den svenska marknaden fungerar i dessa delar, kommenterar Per Johan Gidlund, SFM:s jurist.

Per Johan Gidlund, SFM:s jurist

Presskontakt SFM: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se