• SFM företräder en viktig och spännande bransch som har en betydande roll för samhället och dess utmaningar. För mig känns det väldigt roligt att bli en del av detta arbete och tillsammans verka för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens, säger Emilie.

Emilie har bred erfarenhet av kommunikation och opinionsarbete från både riksdagen, Europaparlamentet samt privat verksamhet och kommer nu att ansvara för SFM:s externa kommunikation och dialog med allmänheten, media och politiska beslutsfattare.

  • SFM som organisation är framåtriktade med en viktig funktion och jag ser verkligen potentialen i att tillsammans med förmedlare och medlemsföretag förtydliga och förmedla den viktiga roll branschen spelar i samhället, säger Emilie.

 

För att kontakta Emilie:

emilie.wiklund@sfm.se

073-063 3775