Årlig medlemsremiss – SFM Vägledningar

SFM:s vägledningar kommer från branschen till branschen och syftar till att skapa ett enhetligt och gott kundskydd samt underlätta i försäkringsförmedlarnas vardag. Avsikten är att vägledningarna ska vara levande och följa branschpraxis samt de behov som finns i marknaden. Därför fastställs vägledningarna årligen av SFM:s styrelse, där synpunkter som inkommit under året från medlemmar och deltagare i Forum för livförsäkring respektive Forum för sakförsäkring kan tas hänsyn till.

Därutöver genomför SFM en särskild remiss för att uppmärksamma våra medlemmar särskilt på möjligheten att lämna synpunkter. Remissen är öppen till och med måndag 16 augusti 2021 och synpunkter skickas till info@sfm.se

 

 

Nedan framgår vägledningar som är föremål för remiss:

Vägledning Liv

Vägledning Sak

Vägledning information om försäkringsförmedlaren till konsument