Du registrerar bolaget på Bolagsverket om det inte redan är det, ordnar med ansvarsförsäkring som krävs för att söka tillstånd hos FI.