Rådgivning är särskilt viktigt för våra tjänstepensionskunder för att de idag ska fatta beslut som gör att de kan förverkliga sina pensionsdrömmar i framtiden. På Folksam engagerar vi oss i det som är viktigt för våra kunder och därför vill vi att de ska ha möjligheten att själva välja hur de ska ta del av Folksams erbjudande. Antingen genom försäkringsförmedlare eller våra egna rådgivare. Vi samarbetar idag med många duktiga förmedlare och strävar mot att våra samarbeten ska utvecklas och stärkas. //Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv, Folksam