Du loggar in på sfm.se och går till rubriken InsureEd. Där ser du de utbildningar Sfm har handlat upp till fördelaktiga priser listade till höger.