Det finns inget krav på att fullmakter måste vara i original (pappersform). Men ur bevissynpunkt är det viktigt att ha IT-system som säkerställer att de elektroniska fullmakterna alltid kan återskapas eftersom det är fullmaktshavaren som har att bevisa att en fullmakt har utfärdats.