Behörigheten är bland annat beroende av vilka försäkringar (sak eller liv/pension) som berörs och hur stort kundföretaget är. En firmatecknare har som huvudregel behörighet att ställa ut fullmakt. Beroende på firmateckningens utformning kan den förutsätta fler än en persons underskrift. Företagskunder med större organisation med företrädare som har en roll med naturligt samband med de aktuella försäkringarna kan också antas ha behörighet att företräda företaget, exempelvis en HR-chef för pensionsfrågor eller en ekonomichef för företagets sakförsäkringar. Om det finns skäl att ifrågasätta företrädarens behörighet bör försäkringsförmedlaren kontrollera denna. Detta kan ske genom exempelvis kontroll mot registrerade firmatecknare enligt Bolagsverkets register eller genom att be om underlag som visar på att personen har ansvar för företagets aktuella försäkringsbehov, genom en tjänstebeskrivning eller annan form av delegation av uppgiften från vd eller ledning. Om företagskunden ingår i en koncern är det lämpligt att särskilt efterfråga att interna instruktioner inom koncernen inte förhindrar den berörda representanten att ställa ut fullmakten.