Forum för sakförsäkring består av ordförande Jonas Stenmark (Säkra), ledamöter Peder Schauman (JLT), Johan Lindvall (Willis Towers Watson), Filip Jacobsen (Försäkringskompetens i Uppsala AB), Nils Ytterström (Söderberg & Partners), Claes Billing (Hjerta) samt Mikael Lundman (Assurera Försäkringar i Gällivare AB).

SFM:s Forum för sakförsäkring arbetar för att utreda och belysa frågor som är viktiga för sakförmedlarkollektivet. Forum för sakförsäkring arbetar även med att hjälpa till med utvecklandet av mallar och standarder för att förenkla vardagen för förmedlare. Det kan t.ex. vara en mall för sekretessavtal eller fullmakt.

Forum för sakförsäkring sammanträder en gång per kvartal, men driver löpande vissa frågor i arbetsgrupper.

Om du har en fråga som du tror att Forum för sakförsäkring kan vara med att belysa är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Jonas Stenmark
Säkra
072-247 40 86
jonas.stenmark@sakra.se