Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar Dnr Fi2020