SFM är delägare och är aktiva i Fullmaktskollen AB tillsammans med Svensk Försäkring (SF). Branschen går allt mer mot digitala fullmakter.
Även bolaget S4I Standard for Insurance AB äger SFM ihop med Svensk Försäkring och där arbetar vi med standarder på både liv- och framöver även på sak-sidan.
SFM äger SFM Service AB där vi bl a administrerar vår gruppansvarsförsäkring för våra förmedlare.
Sedan äger SFM tillsammans med medlemsbolag bolaget InsureEd SFM AB där InsureEd SFM AB tillhandahåller en utbildningsportal som innehåller många olika slags utbildningar till rabatterade priser för medlemmar.
InsureSec AB är ett helägt dotterbolag under SFM. InsureSec är dock helt oberoende från SFM. InsureSec arbetar med licensieringsverksamhet.