FINAL_Information om nya regler avseende kunders hållbarhetspreferenser_