Nu är arbetet med den slutliga utformningen av villkoren för Sfm:s nya gruppansvarsförsäkring hos QBE klara. Försäkringen träder i kraft den 1 april 2015 och villkoren kan du hämta här >>