Utbildningskrav för förmedlare

Utförlig information om vilka kunskapskrav som ställs på förmedlare finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling 2 kap.

Information om arbetsgivarens ansvar för att kontrollera sina anställda finns i FFFS 2005:11 11 kap.

Under Manual 3. Finansinspektions föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11), finns utdrag att hämta. Under samma rubrik finns även mallar för kunskapskrav för fond-, skadeförsäkrings- och livförsäkringsförmedling.