Vi kommer inom kort att lansera InsureEd för att möta behovet av utbildning i en bransch som kontinuerligt förändras och utvecklas. InsureEd är en ny plattform som ger våra medlemmar möjlighet att tillgodogöra sig kvalitativ utbildning till fördelaktiga priser.

Efter noggrann marknadsanalys har Sfm valt att samarbeta med Contento Wassum Academy som redan idag levererar utbildning till ett antal av våra medlemmar. Inledningsvis erbjuds bland annat utbildningar som Försäkringsförmedlarens roll och ansvar, utbildning inför Insuresec licensiering och Kunskapsuppdatering LIV samt utbildning inför Swedsec licensieringstest för rådgivare och ÅKU. Vi kommer under hösten att komplettera dessa utbildningar för att uppnå ett bredare och relevant utbud som möter våra medlemmars utbildningsbehov inom SAK- och LIV-förmedling.

Som uppstartskampanj erbjuder vi specialpriser för följande utbildning:
– Kunskapsuppdatering LIV, AB samt ABC: 750 kr ex moms
– Åtgärder mot penningtvätt (separat kurs, ingår i LIV AB): 350 kr ex moms

Genom denna satsning vill Sfm bidra till att öka kunskapsnivåerna i förmedlarbranschen och långsiktigt öka konsumenternas trygghet. Vi tillgodoser även ett behov som våra medlemmar uttryckt i enkäter och samtal. Om du har en idé eller ett förslag på en utbildning som passar inom detta koncept vänligen kontakta Ebba Persson på Sfm:s kansli, mobil 076-140 9543, email ebba.persson@sfm.se.

Utbildningsportalen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida senast måndag den 21 september. För mer information avvakta ytterligare utskick med länk till portalen InsureEd.

InsureEd logotyp RGB