SFM vill informera om att på Svensk Försäkrings hemsida finns en rekommendation om vad som bör ingå i förköpsinformation som ska ges till kund.  Se länk >>