Vi har på SFMs hemsida tidigare informerat om att SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt) givit ut en vägledning inom allmän riskbedömning >>

Arbete pågår även med att ta fram vägledning inom kundkännedom, dels en grundläggande vägledning och dels en vägledning som passar specifikt för försäkringsbranschen.

Dessa vägledningar skall komplettera redan gällande lag om penningtvätt, andra lagar och Finansinspektionens föreskrifter där regler finns om kundkännedom.

Målet med vägledningarna från SIMPT är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Det är viktigt att de som omfattas av lag om penningtvätt följer SIMPTs vägledningar och inte bara ser till att följa lagen om penningtvätt (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism >> 

och Finansinspektionens föreskriver om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism >>

Ett bra tips är att gå en utbildning kring penningtvätt för att få en närmare förståelse för hur reglerna påverkar din verksamhet.

På InsureEd finner du en e-learningsutbildning. Ord. pris 995 kr, SFM:s pris 695 kr >>