Klagomålshantering

Försäkringsförmedlare ska enligt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution, FFFS 2018:10, av vad som framgår av kapitel 10 Klagomålshantering i nämnda föreskrift, ha interna regler för klagomålshantering. Inom kort kommer ett förslag på hur dessa interna regler kan se ut att publiceras under denna rubrik. Observera att de interna reglerna inte bör vara generiska utan alla interna regler ska vara anpassade efter den specifika verksamheten som bedrivs.