Insuresec har sedan starten fått en snabb utveckling med en registrering och licensiering av den dominerande delen av den svenska förmedlarkåren. Vi tackar Jan Fritsch som nu lämnar sitt uppdrag som vd. Elisabeth Frykmark går in som tf vd tills vidare. Elisabeth har fram till nu ansvarat för compliancefrågor inom Sfm och har en bred bakgrund inom svensk försäkrings- och finansmarknad.

– Insuresec har med Jan Fritsch i ledningen lyckats med att på en mycket kort bli en viktig institution för svensk försäkringsförmedling. När vi nu efter tre år av uppbyggnad av verksamheten ska gå vidare i en ny fas av företagets utveckling är vår strävan att på en gång förmedla trygghet och stöd för förmedlare som är måna om att med kunskap och kompetens bidra till kunders och klienters nytta samtidigt som verksamhetens integritet i varje enskilt fall ska vara stor, säger Gunnar Hökmark, ordförande i Svenska försäkringsförmedlares förening och i Insuresec:s styrelse.

Vår strävan är att med Insuresec som en central institution och trovärdig partner på försäkringsmarknaden fortsatt höja och säkra den svenska förmedlarkårens kompetens och trovärdighet på ett sätt som motsvarar den växande efterfrågan som i dag möter försäkringsförmedlare runt om i Sverige, avslutar Hökmark. ​

Med vänlig hälsning,
Per Andelius
tf vd