Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har presenterat resultatet av årets mätning vad gäller kundnöjdhet och konstaterar att förmedlarna hamnar i topp!

Gruppen försäkringsförmedlare står i SKI-undersökningen ut genom sin goda relation till kunderna, vilket resulterat i branschens högsta kundnöjdhet. I rapporten som publicerades den 12 november skriver SKI:

”Företagskunder som använder en försäkringsförmedlare är fortsatt mer nöjda jämfört med om man har en direktrelation med ett försäkringsbolag. Den här tendensen har vi noterat ända sedan försäkringsförmedling introducerades i SKI:s mätningar. Försäkringsförmedlare får väldigt höga betyg inom service och proaktivitet”.