Dotterbolag

SFM äger SFM Service AB. I SFM Service AB finns utbildningar via portalen InsureEd. SFM äger dotterbolaget InsureSec, som har till uppgift att registrera och licensiera försäkringsförmedlare samt genom disciplinnämnden säkerställa att regler efterlevs. Sedan 2014 är SFM delägare i Fullmaktskollen i Sverige AB och sedan 2016 delägare till S4I Standard for Insurance AB tillsammans med Svensk Försäkring.