Compliance

Under denna flik samlar vi all information från Sfm som har med compliance att göra. Compliance betyder ”regelefterlevnad”, och när man pratar om att ett företag är ”compliant” så menar man att företaget agerar i enlighet med rättsordningen.

För att underlätta för dig i din förmedlarverksamhet samlar vi under denna flik information kring lagar och regler. Du kan även snabbt få tillgång till diverse dokumentation, såsom fullmakter och dokumentationsmallar. En särskild flik finns även för Manualen om försäkringsförmedling.

Hör gärna av dig till Sfm:s kansli om du har synpunkter på den information och det material som finns här!