Compliance

Under denna flik samlas all information från SFM som har med compliance att göra. Compliance betyder ”regelefterlevnad”, och betyder att företaget agerar i enlighet med rättsordningen.

För att underlätta för dig i förmedlarverksamhet samlas här en del viktig information för din verksamhet. Tidigare har vi haft något vi  kallat ”Manualen” i form av en fysiskt pärm som sedan ersattes av ett långt dokument på hemsidan. Många uppfattade det som krångligt och omständligt. Nu har vi under denna rubrik kallad Compliance lagt upp det på följande sätt:

  • En särskild flik finns med relevanta  lagar, förordningar och föreskrifter.
  • Under respektive ämnesområde till höger finner du ytterligare information, diverse tips och i vissa fall vägledningar.

Observera att dessa kan komma att uppdateras  och ytterligare texter kommer läggas till beroende på hur lagar och föreskrifter, branschpraxis mm förändras med tiden.

Hör gärna av dig till SFM:s kansli om du har synpunkter på den information och det material som finns här!