Försäkringsförmedlare har krav på sig vad gäller utbildning, erfarenhet och årliga kunskapsuppdateringar. Reglerna är under ständig förändring och kraven på förmedlare höjs av lagstiftare och myndigheter. 

SFM arbetar aktivt för att öka kunskapen hos beslutsfattare om hur förmedlare arbetar och om de krav som ställs på förmedlare. SFM vill synliggöra försäkringsförmedlare och informera beslutsfattare hur förmedlarmarknaden i Sverige ser ut. Detta gör vi för att skapa insikt och förståelse för hur förmedlare arbetar.

Sedan några år tillbaka pågår parallella lagstiftningsprocesser inom EU och i Sverige som kan få effekter på försäkringsförmedlare i Sverige. SFM deltar aktivt i Bipar, den europeiska intresseorganisationen för försäkringsförmedlare. Här drivs lobbyarbete för försäkringsförmedlare i det viktiga regelarbetet i EU. SFM tillhandahåller utbildning för sina medlemmar och SFM kan normalt erbjuda medlemmar ansvarsförsäkring.