Försäkringsförmedlare har krav på sig vad gäller utbildning, erfarenhet och kontinuerlig kunskapsuppdatering. Reglerna är under ständig förändring och kraven på förmedlare höjs av lagstiftare och myndigheter. Samtidigt är förmedlaren ofta ifrågasatt av just lagstiftare, myndigheter och i media.

Ibland bygger dessa ifrågasättanden på kunskapsglapp eller enstaka förmedlares uppförande på marknaden. SFM arbetar därför aktivt för att öka kunskapen hos beslutsfattare om hur förmedlare arbetar och om de krav som ställs på förmedlare. SFM vill synliggöra försäkringsförmedlare och informera beslutsfattare hur förmedlarmarknaden i Sverige ser ut. Detta gör vi för att skapa insikt och förståelse för hur förmedlare arbetar.

Sedan några år tillbaka och sannolikt under flera år framåt, pågår parallella lagstiftningsprocesser inom EU och i Sverige som kan få allvarliga effekter på försäkringsförmedlare i Sverige. Därför är SFM aktiva lobbyister vid ny lagstiftning, såväl i Europa som i Sverige. SFM deltar aktivt i Bipar, den europeiska intresseorganisationen för försäkringsförmedlare. Här drivs lobbyarbete för försäkringsförmedlare i det viktiga regelarbetet i EU. SFM kan bistå förmedlare med hjälp och stöd i compliancefrågor. SFM tillhandahåller utbildning för  sina medlemmar och SFM kan normalt erbjuda medlemmar ansvarsförsäkring.