Forum för livförsäkring består av ordförande Glenn Nilsson (Max Matthiessen), Johan Zethraeus (Hjerta), Anders Bäckström (Söderberg & Partners), Anders Gustafsson (Teamledarna), Mathias Öhman (Tydliga) samt Eva Pantzar Waage (Säkra).

På agendan finns ett antal frågor, skriv gärna till oss och ge exempel på frågor som vi bör ta upp. Vi kommer löpande att informera om hur ärendena fortskrider.

Hälsningar
Glenn Nilsson
08-613 05 17