Livgruppen består av ordförande Glenn Nilsson (Max Matthiessen), Peter Uvelid (Säkra), Lena Högfeldt (Hjerta), Anders Bäckström (Söderberg & Partners), Anders Gustafsson (Teamledarna) samt Mathias Öhman (Tydliga).

Tempot i lagstiftningen på livområdet är extremt, framförallt investmentsidan är utsatt för uppmärksamhet pga de stora risker för konsumenterna som vissa produkter och rådgivningen medför, och detta påverkar Livgruppens arbete.

 

 

På agendan finns ett antal frågor, bl a:

  • Synpunkter från medlemmarna om försäkringsbolagens sätt att hantera förmedlad affär och sekretessfrågor visavi egen säljkår.
  • Utredningen om obligatorisk flytträtt föranleder frågor om rådgivaransvar och vilka etiska frågor som denne potentiellt stora marknadsomvandlare innebär.
  • Vi har kommit till vad som synes vara vägs ände när det gäller ett balanserat distributionsavtal efter samtal med flera försäkringsgivare, frågorna om oberoende kommer upp i samband med de olika förslag till distributionsvillkor/-avtal som våra medlemmar ombeds skriva under på initiativ av försäkringsbolag, vilka vi hittills bedömt som så ensidiga att medlemmarna inte bör ingå i dem.
  • Slutligen har vi uppmärksammats på att det i vissa marknadssegment förekommer kopplade erbjudanden som vrider konkurrensen.

Skriv gärna till oss och ge exempel på frågor som vi bör ta upp. Vi kommer löpande att informera om hur ärendena fortskrider.

Hälsningar
Glenn Nilsson
08-613 05 17