14 juli, 2021

EU nytt! Senaste uppdatering om pågående arbete inom EU-institutionerna

I den senaste uppdateringen från Bipar kan du bland annat läsa om att Slovenien tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, hållbar ekonomi – Europeiska kommissionens taxonomikompass för användare, icke-finansiell rapportering – Kommissionen antog regler för vissa företag att offentliggöra sina taxonomirelaterade aktiviteter (artikel 8), Kommissionen uppmanar kreditkortsföretagen att tydligt informera konsumenterna om månadsabonnemang, cybersäkerhet – ENISA-guide för små och medelstora företag. 

 

Läs mer här;

BIPAR Update-9 juli 2021

 

29 juni, 2021

EU nytt! Senaste uppdatering om pågående arbete inom EU-institutionerna

I den senaste uppdateringen från Bipar kan du bland annat läsa om att den italienska konkurrensmyndigheten (AGCM) som nyligen sammanställt en undersökning gällande misstänkt överenskommelse av prissättning mellan försäkringsbolag avseende motorfordonspolicy, om att den Europeiska Kommissionen har en preliminär åsikt att Insurance Ireland begränsar konkurrensen på bilförsäkringsmarknaden, om den irländska konkurrenskommissionens undersökning av misstänkt konkurrensbegränsande praxis vid tillhandahållande av privat bilförsäkring.


Läs mer här;

BIPAR Update-29 juni 2021

6 november, 2020

Sammanställning av fem pågående arbeten på EU-nivå från Bipar

I bifogad PDF finner ni en uppdatering kring nedan punkter:

  1. European Commission’s 2021 work programme
  2. European Parliament’s own initiative Reports on Artificial Intelligence, including a proposal for a mandatory liability insurance
  3. EIOPA launches a programme of targeted training on insurance supervision for 17 national competent authorities
  4. EIOPA third annual European Insurance Overview
  5. Solvency II – BIPAR response to Commission’s consultation on the review of Solvency II
  6. GDPR – BIPAR response to EDPB consultation on draft guidelines on the concepts of controller and processors

 

BIPAR Update-27October2020-EN